December 2023

December

В сътрудничество с нашите партньори от Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Латвия, Литва, Гърция и Австрия ние от Сдружение Сошъл Хъб представя стратегията по проекта “Зелени три морета за младите”. Тази стратегия дава възможност на

Multiplier events На 20ти декември 2023 Сошъл Хъб организира информативно събитие по проекта Fair Trade our Fair Future. На събитието участваха младежи от училище Дружба в гр. София. По време на срещата представихме проекта, както и брошурата Справедлив предприемач, п